ទំនាក់ទំនងយើងនៅថ្ងៃនេះ

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីអ្វីដែលពួកយើងអាចជួយលោកអ្នកបានសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកច្បាប់របស់លោកអ្នក។

ការិយាល័យរបស់យើងមាន

ផ្ទះលេខ១៦៩ ផ្លូវលេខ១០១៥ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ-សុក្រ: 8:30am - 5:30pm

អុីម៉ែល និងលេខទូរស័ព្ទ

អ៊ីម៉ែល៖ info@te-n-associates.com
លេខទូរស័ព្ទ៖ + ៨៥៥ ១៧ ៤២១ ១៥៥  
                 + ៨៥៥ ១៦ ៥៨៩ ៥៨៨

ការងារ

នៅការិយាល័យមេធាវី តែ និងសហការី យើងជឿជាក់ថាក្រុមការងាររបស់យើងជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យពួកយើងឈានទៅរកភាពជោគជ័យ។ យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងឱកាសហ្វឹកហាត់ដល់បុគ្គលិកថ្មីរបស់យើង និងពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសការងារថ្មីរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះហើយ យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា អ្នកនឹងពិចារណាក្នុងការក្លាយជាចំណែកមួយរបស់ពួកយើង។